Så starter vi op igen i det små

Vi starter med vores generalforsamling som bliver afholdt den 17 juni 2020 kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Mød op og giv jeres besyv med hvad skal vi bruge forsamlingshuset til i fremtiden og hvis man har interesse i at være en del af en fantastisk bestyrelse skal der vælges 3 nye personer ind.